รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบ 3)

***  ผู้ผ่านการคัดเลือก นำผลการตรวจร่างก Continue reading รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบ 3)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีการศึกษา 2561

ประกาศ8-2561 (วทบ.)

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึ Continue reading ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ป Continue reading ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑