วิธีการสมัคร

1.สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ

วัน เวลา เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ – วันศุกร์            เวลา  08.30 – 16.30  น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์         เวลา  09.00 – 17.00  น.

สถานที่รับสมัคร

ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  200  ชั้น 1 อาคารชวน  ชวนิชย์

ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12110

 

2.กรอกใบสมัครผ่านระบบ  ON – LINE  เมื่อสมัครแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

Print Friendly, PDF & Email