สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เลขที่ 200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 0-2577-1033 , 0-2577-1044, 02-577-1055  โทรสาร : 0-2577-1066

(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

E – Mail             admission@eau.ac.th

www.eau.ac.th

สอบถามรายละเอียดการสมัคร

อ.ดาว : 089-201-8979
อ.น้ำเพชร : 087-797-1963
อ.จิ๋ว : 095-496-9903

Fieldset

 

Verification

Print Friendly, PDF & Email